Hjem

Om synergy Creations

Synergy Creations er en non profit forening. Vores formål er at styrke sammenarbejdet mellem forskellige gruppeinger og foreninger. Synergy Creations støtter også projekter som medlemmer ønsker at føre ud i livet. Oftest er det i form af råd og vejledning, men foreningen laver også projekter i eget regi. Foreningen består ef en bestyrelse, repræsentantskab og medlemmer. Som medlem får du mulighed for at være en del af foreningens virke, projekter og fældelskab. Som udpeget repræsentant, har du mulighed for at forme foreningen og påvirke den. Som bestyrelses medlem sidder du med ansvaret for den daglige drift af foreningen. Hvis du ønsker at støtte synergy crations arbejde, men uden at være en del af forenings virke og frivillige arbejde. Kan du enten være støtte medlem eller lave en donation. .

 

Allerede nu arbejdes der med et projekt i 2016, vi glæder os til at kunne afslørere mere.

 

Spørgsmål ?

 

 

Kontakt:

Rachel@synergy-creations.dk

Nyt fra Bestyrelsen:

Efter den stiftende generelforsamling er vel overstået, arbejder bestyrelsen nu på at konstituere sig og lave en forretningsorden.

Når det er sket, vil betyrelsen udpege et repræsentantskab blandt medlemmerne.

Der efter er der en masse praktiske gøremål som skal på plads.

Kontakt: Rachel@Synergy-Creations.dk